Spiski i próby rewolty rojalistów

Spiski i próby rewolty rojalistów, szczególnie przybierające na sile na wiosnę 1655 r., oraz obawa przed wzrastającym niezadowoleniem mas ludowych, które zataczało coraz szersze kręgi, skłoniły Cromwella do wprowadzenia otwartej dyktatury wojskowej.

W sierpniu 1655 r. całe państwo zostało podzielone najpierw na 10 okręgów, później (przez podział niektórych z nich) na 12 okręgów, na których czele zostali ustanowieni dowódcy wojskowi z tytułem gene- rał-majorów (Major-Generals). Otrzymali oni bardzo szerokie uprawnienia dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia.

Leave a Reply