Spiski i próby rewolty rojalistów

Spiski i próby rewolty rojalistów, szczególnie przybierające na sile na wiosnę 1655 r., oraz obawa przed wzrastającym niezadowoleniem mas ludowych, które zataczało coraz szersze kręgi, skłoniły Cromwella do wprowadzenia otwartej dyktatury wojskowej.

W sierpniu 1655 r. całe państwo zostało podzielone najpierw na 10 okręgów, później (przez podział niektórych z nich) na 12 okręgów, na których czele zostali ustanowieni dowódcy wojskowi z tytułem gene- rał-majorów (Major-Generals). Otrzymali oni bardzo szerokie uprawnienia dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]