Sowiecki atak na Afganistan

Sowiecki atak na Afganistan w 1979 r. i wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 r. spotkało się z potępieniem opinii publicznej na Zachodzie. Ronald Reagan nazwał Związek Sowiecki „imperium zła”, z którym nie można zawierać uczciwych kompromisów. Zainicjował w Stanach Zjednoczonych nowy program zbrojeń, bazujący na osiągnięciach informatyki i technice kosmicznej (tzw. plan gwiezdnych wojen, pociski samosterujące, systemy radarowe nowej generacji). Gospodarka Zachodu nabrała wielkiego przyśpieszenia. Zacofanie Związku Sowieckiego stało się widoczne nawet dla najbardziej przekonanych zwolenników komunizmu.

„Pierestrojka” w Związku Sowieckim. Przywódcy w Moskwie nigdy nie przej-mowali się tym, że obywatele sowieccy cierpnią biedę. Teraz Związek Sowiecki nie był w stanie dorównać Stanom Zjednoczonym w dziedzinie zbrojeń! Dopiero to skłoniło kierownicze gremia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego do zasadniczej zmiany przywództwa. W 1985 r. sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow. Postanowił dołączyć do grona wielkich reformatorów Rosji (takich jak Piotr I z początków XVIII w. i Alesander II z połowy XIX w.). Zaproponował przebudowę (po rosyjsku: pierestrojkę). Obywatelom dano minimum wolności słowa i prawo do skromnej inicjatywy gospodarczej. Ale to już wystarczyło do upadku sowieckiego totalitaryzmu w ciągu następnych kilku lat.

Gorbaczow zrezygnował z dalszego wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczo-nymi, zaczął wycofywać wojska sowieckie z Afganistanu. W 1986 r. jego spotkanie z Reaganem w Rejkiawiku doprowadziło do „stopnienia lodów” między obu mocarstwami (pomimo arktycznego otoczenia). Zimna wojna dobiegła końca.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]