Solidarność

We wrześniu 1981 r. odbył się pierwszy kongres „Solidarności”. Konkurowały ze sobą dwie koncepcje: satnoograniczającej się rewolucji i ataku na pozycje PZPR. Większość przywódców związku z Lechem Wałęsą zalecała ostrożność, ale delegaci przegłosowali posłanie do narodów wschodniej Europy. Zachęcali w nim do zakładania niezależnych organizacji. Oznaczało to wyzwanie wobec Moskwy. Na krótszą metę uchwalenie takiego posłania było błędem. Należało raczej głosić przywiązanie do socjalizmu oraz przyjaźń polsko-sowiecką i ukrywszy się za tymi pozorami, pracować nad refomą kraju. Jednak z perspektywy późniejszej Jesieni Ludów przesłanie to okazało się słuszne.

W 1981 r. trwał jedyny w swoim rodziaju „karnawał wolności”. Całe pokole-nie Polaków wychowanych już pod władzą komunistyczną po raz pierwszy ujrzało gazety wydawane poza zasięgiem cenzury, usłyszało swobodne dyskusje na publicznym forum. Była to wielka szkoła demokracji i chwila przywrócenia narodowi godności. Z drugiej strony paraliż władzy prowadził do załamania gospodarki ianarchizacji państwa.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]