Socjalistyczna industrializacja

Socjalistyczna industrializacja, likwidacja analfabetyzmu, elektryfikacja itd. to dzieło ludzi nie tylko zastraszonych przez UB, ale także ogarniętych entuzjazmem, najczęściej ludzi młodych zrzeszonych w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).

Konstytucja. W 1952 r. uchwalono konstytucję PRL. Dotychczas teoretycznie obowiązywała konstytucja marcowa z 1921 r. (ze zmianami z 1947 r.).

Leave a Reply