Socjalistyczna industrializacja

Socjalistyczna industrializacja, likwidacja analfabetyzmu, elektryfikacja itd. to dzieło ludzi nie tylko zastraszonych przez UB, ale także ogarniętych entuzjazmem, najczęściej ludzi młodych zrzeszonych w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).

Konstytucja. W 1952 r. uchwalono konstytucję PRL. Dotychczas teoretycznie obowiązywała konstytucja marcowa z 1921 r. (ze zmianami z 1947 r.).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]