Skutki wojny:

-1.Skutki bezpośrednie, bolesne i nagatywne, jak w przypadku każdej wojny: liczące prawie milion ofiar straty w ludziach (w sumie po obu stronach), zniszczenia wojenne, wzajemne okrucieństwa.

-2.Utrzymanie jedności Stanów Zjednoczonych. 3.Zniesienie niewolnictwa Murzynów, choć minąć musiało kolejne sto lat, zanim czarni Amerykanie uzyskali pozycję pełnoprawnych obywateli Stanów Zjednoczonych.

-4.Umocnienie burżuazji z Północy kosztem arystokracji z Południa. Podważenie gospodarki plantacyjnej, rozwój przemysłu. Dominacja mentalności liberalnej (przedsiębiorczość, demokratyzm, mobilność). Stany Zjednoczone uniknęły upodobnienia się do Brazylii, kraju słabego ekonomicznie jak na swoje potencjalne możliwości. Weszły w okres burzliwego rozwoju ekonomicznego.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]