Skutki wojny:

-1.Skutki bezpośrednie, bolesne i nagatywne, jak w przypadku każdej wojny: liczące prawie milion ofiar straty w ludziach (w sumie po obu stronach), zniszczenia wojenne, wzajemne okrucieństwa.

-2.Utrzymanie jedności Stanów Zjednoczonych. 3.Zniesienie niewolnictwa Murzynów, choć minąć musiało kolejne sto lat, zanim czarni Amerykanie uzyskali pozycję pełnoprawnych obywateli Stanów Zjednoczonych.

-4.Umocnienie burżuazji z Północy kosztem arystokracji z Południa. Podważenie gospodarki plantacyjnej, rozwój przemysłu. Dominacja mentalności liberalnej (przedsiębiorczość, demokratyzm, mobilność). Stany Zjednoczone uniknęły upodobnienia się do Brazylii, kraju słabego ekonomicznie jak na swoje potencjalne możliwości. Weszły w okres burzliwego rozwoju ekonomicznego.

Leave a Reply