Rząd na wychodźstwie. Dwie okupacje

S Czwarty rozbiór Polski. 28 września 1939 r. Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki podpisały traktat o przyjaźni i granicach (tzw. drugi pakt Ribbentrop-Molotow). Gazety hitlerowskie przestały zapowiadać zniszczenie komunizmu, a sowieckie uważać faszystów za „wrogów proletariatu”. Niemcy zobowiązały się do pomocy technicznej dla Rosji Rosja do dostaw żywności i ropy naftowej dla Rzeszy. Granicę wyznaczono przez środek Rzeczypospolitej. W Brześciu nad Bugiem niemiecki Wehrmacht i sowiecka Armia Czerwona przeprowadziły wspólną defiladę. Mołotow wygłosił przemówienie, w którym wyraził radość z powodu zniszczenia Polski nazwanej „bękartem traktatu wersalskiego”.

Nieraz nazywa się ten moment w dziejach Polski czwartym rozbiorem. Był to w istocie rozbiór, choć numerując go jako „czwarty”, trzeba pamiętać o tym, że podobnie określa się dotyczące Polski uchwały kongresu wiedeńskiego z 1815 r.

Rząd emigracyjny. Rząd rumuński, ulegając naciskom Niemiec, nie pozwolił władzom Rzeczypospolitej przejechać przez swój kraj w drodze do Francji. Prezydent Ignacy Mościcki, premier i ministrowie zostali internowani (osadzeni w miejscach odosobnienia). Sojusznicy Polski, Anglicy i Francuzi, niezbyt intesywnie zabiegali

Leave a Reply