Rząd Jedności Narodowej

Tam urządzono pokazowy proces. Przed sądem stanęło szesnastu przywódców polskie-go państwa podziemnego oskarżonych o działalność antysowiecką. Zdaniem prokuratora, Armia Krajowa swą wrogą postawą wobec Armii Czerwonej przeszkadzała w marszu na Berlin, a więc szkodziła antyfaszystowskiej koalicji. Reporterzy zachodniej prasy dali tym oskarżeniom wiarę. Sowiecki sąd, ferujący w procesach politycznych wyłącznie karę śmierci, uznał podsądnych winnymi, ale wymierzył im zaledwie po kilka lat więzienia. Jednak główni oskarżeni i tak stracili życie.

Proces toczył się w tym samym czasie, gdy fonnowano Rząd Jedności Narodowej. Mi-kołajczyk prowadził rozmowy z komunistami, jakby nie bacząc na to, że przywódcy pod-ziemnej Polski siedzieli na ławie oskarżonych przed sowieckim sądem! Były premier rządu Rzeczypospolitej musiał przełknąć to upokorzenie, jeżeli chciał skorzystać z szansy legalnego działania na terenie Polski.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]