Rozszerzone też zostały uprawnienia parlamentu

Jeżeli śmierć Lorda Protektora nastąpiła w czasie, gdy parlament obradował, to parlament decydował o sposobie wyboru nowego Lorda Protektora (art. 5).

Rozszerzone też zostały uprawnienia parlamentu w stosunku do Rady Stanu.202a Projekt konstytucji zawiera również szereg zmian, a zwłaszcza uzupełnień dotyczących stanowiska i uprawnień Lorda Protektora.

Leave a Reply