Rozszerzone też zostały uprawnienia parlamentu

Jeżeli śmierć Lorda Protektora nastąpiła w czasie, gdy parlament obradował, to parlament decydował o sposobie wyboru nowego Lorda Protektora (art. 5).

Rozszerzone też zostały uprawnienia parlamentu w stosunku do Rady Stanu.202a Projekt konstytucji zawiera również szereg zmian, a zwłaszcza uzupełnień dotyczących stanowiska i uprawnień Lorda Protektora.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]