Rozszerzenie NATO na wschód

W październiku 1990 r. Niemcy zostały zjednoczone. W listopadzie tegoż roku RFN i Polska podpisały traktat o wzajemnych stosunkach, jeszcze raz potwierdzający istniejącą granicę na Odrze i Nysie.

Rozszerzenie NATO na wschód. W 1999 r. Polska wraz z Czechami i Węgrami przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego. Wpływy rosyjskie zostały po raz pierwszy od trzystu lat (od zwycięstwa Piotra I w wielkiej wojnie północnej na początku XVIII w.) wyrugowane z Europy Środkowo-Wschodniej. Rosyjskie elity polityczne zapewne jeszcze długo nie wyrzekną się swych imperialnych aspiracji, dlatego w interesie Polski leży umocnienie związków naszego kraju z Zachodem.

W 2004 r. NATO rozszerzyło się na wschodnie wybrzeża Bałtyku (Litwa, Ło-twa, Estonia) oraz umocniło pozycję na Bałkanach (Rumunia i Bułgaria).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]