Roosevelt i Churchill

Roosevelt i Churchill spotkali się na pokładzie pancernika brytyjskiego patrolującego wody Atlantyku i 12 sierpnia 1941 r. podpisali wspólną deklarację, która zyskała nazwę Karty Atlantyckiej. Karta przewidywała po wojnie wyrzeczenie się użycia siły w stosunkach między państwami, prawo każdego narodu do stanowienia o swoim losie, równość państw na arenie międzynarodowej. Realizacja takich postulatów wymagała pokonania Trzeciej Rzeszy.

We wrześniu 1941 r. na konferencji w Londynie podpisy pod Kartą złożyli sojusznicy Wielkiej Biytanii (w tym Polska) oraz Związek Sowiecki. Stalin nie zamierzał realizować jej postanowień, ale potrzebował ameiykańskiej pomocy. Wkrótce do portów w Murmańsku i Archangielsku popłynęły wielkie konwoje z dostawami ze Stanów Zjednoczonych.

Atak Japonii na Pearl Harbor. 6 grudnia 1941 r. samoloty z japońskich lotni-skowców zaatakowały bazę amerykańskiej floty wojennej w Pearl Harbor na Hawajach (należące do Stanów Zjednoczonych wyspy na środku Oceanu Spokojnego). Japończycy pragnęli opanować wschodnią Azję i zdobyć hegemonię na Pacyfiku. W 1905 r. łatwo pokonali Rosję na terenie Mandżurii w północno-wschodnich Chinach. Przyzwyczaili się wtedy do mniemania, że wystarczy przeciwnika raz celnie ugodzić, by ten wycofał się z walki i podpisał korzystny dla agresora pokój. Atakując Hawaje, Japończycy nie mieli żadnej koncepcji uderzenia na właściwe Stany Zjednoczone. Sądzili, że pacyfistyczni Amerykanie przełkną zniewagę i zaakceptują japońską dominację na Pacyfiku. Przywódcy japońscy jednak źle ocenili przeciwnika. Stany Zjednoczone natychmiast wypowiedziały Japonii wojnę.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]