Resztka PSL

rykańskich imperialistów”. Mikołajczyk jednak nie czekał, aż go komuniści aresztują i wytoczą mu polityczny proces pod zarzutem „zdrady” Polski Ludowej.

Resztka PSL rozbitego przez uwięzienie przywódców i zastraszanie zwykłych członków połączyła się z podległym komunistom Stronnictwem Ludowym w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Od 1947 r. aż do pojawienia się „Solidarności” w 1980 r. partia komunistyczna nie miała na politycznym forum legalnego przeciwnika.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]