Resztka PSL

rykańskich imperialistów”. Mikołajczyk jednak nie czekał, aż go komuniści aresztują i wytoczą mu polityczny proces pod zarzutem „zdrady” Polski Ludowej.

Resztka PSL rozbitego przez uwięzienie przywódców i zastraszanie zwykłych członków połączyła się z podległym komunistom Stronnictwem Ludowym w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Od 1947 r. aż do pojawienia się „Solidarności” w 1980 r. partia komunistyczna nie miała na politycznym forum legalnego przeciwnika.

Leave a Reply