Restauracja przyniosła pogorszenie

Restauracja przyniosła pogorszenie. Dawny gubernator królewski William Berkeley, który pełnił poprzednio swe funkcje od 1642 r. (do 1651 r.), objął ponownie (w 1660 r.) swe stanowisko (które piastował do 1677 r). Chcąc zapewnić sobie ro- jalistyczny skład Ogólnego Zgromadzenia, ograniczył prawa wyborcze, które od tej pory posiadać mieli tylko właściciele ziemscy i właściciele domów („landowners and housekeepers“). Zerwał z corocznymi wyborami do Ogólnego Zgromadzenia. Wy-brane w 1661 r. Ogólne Zgromadzenie odraczał z roku na rok przez 15 lat.

Wywołało to niezadowolenie’ ludności, które jeszcze wzrosło, kiedy w 1673 r. Karol II nadał Wirginią dwom swym faworytom: Lordowi Culpeperowi i hra-r biemu Arlingtonowi na 31 lat. Następstwem niezadowolenia był wybuch powstać nia (1676 r.) pod wodzą Nataniela Bacona. Jednakże nagła śmierć przywódcy spowodowała upadek powstania. Wobec uczestników powstania zastosowane zo-stały represje karne. Powstanie stało się też pretekstem do ograniczenia uprawnień organów kolonii. Ogólne Zgromadzenie miało być zwoływane raz na dwa lata, przy czym sesja miała trwać nie dłużej niż dwa tygodnie. Po upadku Stuartów znikły te ograniczenia.

Leave a Reply