Referendum

Referendum. Rząd Jedności Narodowej powinien był zgodnie z decyzjami jałtań-skimi jak najszybciej przeprowadzić w Polsce wybory. Jednak komuniści wcale się

do wyborów nie śpieszyli, chcąc wcześniej pozyskać społeczeństwo (lub je zastraszyć). Dobrym sposobem na odłożenie wyborów było zorganizowanie referendum.

Referendum odbyło się w czerwcu 1946 r. Postawiono w nim trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło zniesienia senatu, drugie dotyczyło poparcia dla nacjonalizacji przemyski i reformy rolnej, trzecie – utrwalenia granicy na Odrze i Nysie. Po nieodwołalnej stracie kresów wschodnich każdy rozsądny Polak chciał utrzymania nowych granic zachodnich. Nacjonalizacja przemysłu (czyli przejęcie go na własność ogólnonarodową) dokonała się prawie automatycznie, gdyż przemysł należał w Polsce albo do Żydów (tych wymordowali hitlerowcy), albo do Niemców, któiych wywłaszczono i wygnano. Chłopi cieszyli się z reformy rolnej. Senat, wyższa izba parlamentu, traktowana była jako relikt dawnej szlacheckiej tradycji, obcy „ludowemu państwu”. Komuniści zalecali głosować „trzy razy tak”, spodziewali się masowego poparcia i zamierzali je wykorzystać propagandowo, jako wyraz zgody narodu dla nowego kształtu państwa (kształtu terytorialnego i ustrojowego).

Leave a Reply