Referendum

Referendum. Rząd Jedności Narodowej powinien był zgodnie z decyzjami jałtań-skimi jak najszybciej przeprowadzić w Polsce wybory. Jednak komuniści wcale się

do wyborów nie śpieszyli, chcąc wcześniej pozyskać społeczeństwo (lub je zastraszyć). Dobrym sposobem na odłożenie wyborów było zorganizowanie referendum.

Referendum odbyło się w czerwcu 1946 r. Postawiono w nim trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło zniesienia senatu, drugie dotyczyło poparcia dla nacjonalizacji przemyski i reformy rolnej, trzecie – utrwalenia granicy na Odrze i Nysie. Po nieodwołalnej stracie kresów wschodnich każdy rozsądny Polak chciał utrzymania nowych granic zachodnich. Nacjonalizacja przemysłu (czyli przejęcie go na własność ogólnonarodową) dokonała się prawie automatycznie, gdyż przemysł należał w Polsce albo do Żydów (tych wymordowali hitlerowcy), albo do Niemców, któiych wywłaszczono i wygnano. Chłopi cieszyli się z reformy rolnej. Senat, wyższa izba parlamentu, traktowana była jako relikt dawnej szlacheckiej tradycji, obcy „ludowemu państwu”. Komuniści zalecali głosować „trzy razy tak”, spodziewali się masowego poparcia i zamierzali je wykorzystać propagandowo, jako wyraz zgody narodu dla nowego kształtu państwa (kształtu terytorialnego i ustrojowego).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]