PSL

PSL musiało poprzeć granicę na Odrze i Nysie oraz reformę rolną. Aby czymś różnić się od komunistów, zaproponowało negatywną odpowiedź na pytanie dotyczące zniesienia senatu.

Według oficjalnych wyników na drugie i trzecie pytanie prawie wszyscy odpowiedzieli twierdząco, ale na pierwsze pytanie 32% głosujących odpowiedziało przecząco. W Krakowie jednak, gdzie PSL miał swych przedstawicieli w komisjach wyborczych (utrudnienie dla fałszerstw), aż 84% głosujących poparło zalecenie PSL.

Dwa ugrupowania. PPR pragnęło stworzyć wrażenie, że przewodzi koalicji repre-zentującej większość społeczeństwa. W tym celu komuniści nawiązali współpracę z socjalistami. Ideowi członkowie PPS stworzyli organizację „Wolność-Równość- Niepodległość”. Stanowiła ona jedną z głównych sił obozu londyńskiego. Do PPS- WRN należeli kolejny premier rządu na wychodźstwie, Tomasz Arciszewski, i przewodniczący Rady Jedności Narodowej, sądzony w procesie szesnastu, Kazimierz Pużak. Świadczyło to o tym, że PPS nie chce mieć z PPR nic współnego. Znaleźli się jednak wśród polskich socjalistów ludzie skłonni do współpracy z komunistami. Utworzyli oni „koncesjonowany” PPS, który wiernie stał u bolcu PPR. Powstało także Stronnictwo Ludowe (rozłamowe w stosunku do PSL) oraz Stronnictwo Demokratyczne założone przez lewicową inteligencję.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]