Przynależność do KOR

Najważniejszym skutkiem czeiwca 1976 r. było powstanie zorganizowanej opozycji. Zawiązał się Komitet Obrony Robotników (KOR). Miał on za zadanie nieść pomoc robotnikom poszkodowanym w czasie tłumienia rozruchów i później represjonowanym (wyrzuconym z pracy i zastraszanym). Pojawiła się solidarność kół inteligenckich i środowisk robotniczych (tak trudna do osiągnięcia w 1968

i1970 r.). Przynależność do KOR świadczyła o odwadze, gdyż opozycjoniści narażali się na zatrzymania, rewizje, pobicia i nawet wyroki więzienia. Jednak powstanie KOR świadczyło także o słabnięciu rządów totalitarnych. W czasach stalinowskich jawna działalność opozycyjna oznaczałaby samobójstwo. Teraz, po podpisaniu przez

rząd polski aktu końcowego konferencji w Helsinkach (rozdział XIV.3.), opozycjoniści mogli się powoływać na zapisy polskiej konstytucji i zyskać w tym poparcie opinii publicznej na całym świecie.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]