Przyczyny ewakuacji:

-1.Wiosną 1942 r. Niemcy mszyli do dalszej ofensywy w kierunku Wołgi oraz Kaukazu i nie wiadomo było, czy Rosja zdoła się im oprzeć. 2.Władze sowieckie nie dostarczały odpowiedniego zaopatrzenia.

-3.Polacy bali się iść na front u boku Armii Czerwonej. Sowieckie dowództwo mogło z rozmysłem wprowadzić armię polską w beznadziejną sytuację i narazić ją na zniszczenie przez Niemców.

-4.Anglicy, obawiając się niemieckiej ofensywy w Afryce, potrzebowali armii polskiej do ochrony swych pozycji na Bliskim Wschodzie (Kanał Sueski, pola naftowe) w zamian zobowiązali się dostarczać konieczne zaopatrzenie.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]