Przyczyny ewakuacji:

-1.Wiosną 1942 r. Niemcy mszyli do dalszej ofensywy w kierunku Wołgi oraz Kaukazu i nie wiadomo było, czy Rosja zdoła się im oprzeć. 2.Władze sowieckie nie dostarczały odpowiedniego zaopatrzenia.

-3.Polacy bali się iść na front u boku Armii Czerwonej. Sowieckie dowództwo mogło z rozmysłem wprowadzić armię polską w beznadziejną sytuację i narazić ją na zniszczenie przez Niemców.

-4.Anglicy, obawiając się niemieckiej ofensywy w Afryce, potrzebowali armii polskiej do ochrony swych pozycji na Bliskim Wschodzie (Kanał Sueski, pola naftowe) w zamian zobowiązali się dostarczać konieczne zaopatrzenie.

Leave a Reply