Przedstawiony Cromwellowi projekt

Przedstawiony Cromwellowi (25 maja 1657 r.) i przyjęty przez niego projekt zmian ustrojowych, przyobleczony w formę „Pokornej petycji i rady “(The Humble Petition and Advice, czyt.: Humbl Petiszen end Adwajs) stanowił krok naprzód w kierunku przywrócenia monarchii.

Uroczyste przyjęcie „Pokornej petycji“ połączone zostało z ceremonią jak gdyby intronizacji Lorda Protektora (26 czerwca 1657 r.), przypominającą bardzo koronację królewską.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]