Przedstawiony Cromwellowi projekt

Przedstawiony Cromwellowi (25 maja 1657 r.) i przyjęty przez niego projekt zmian ustrojowych, przyobleczony w formę „Pokornej petycji i rady “(The Humble Petition and Advice, czyt.: Humbl Petiszen end Adwajs) stanowił krok naprzód w kierunku przywrócenia monarchii.

Uroczyste przyjęcie „Pokornej petycji“ połączone zostało z ceremonią jak gdyby intronizacji Lorda Protektora (26 czerwca 1657 r.), przypominającą bardzo koronację królewską.

Leave a Reply