Providence i Rhode Island31®

Nietolerancja religijna purytanów w Massachusetts pozbawiająca część obywateli praw politycznych spotkała się z opozycją z ich strony. Z krytyką nietolerancji wystąpił najostrzej Roger Williams (czyt. Uiliems), pastor z Salem. Przyjmował on zupełną wolność sumienia i odmawiał państwu prawa ingerowania w sprawy związane z religią. Domagał się rozdziału kościoła od państwa, pełnej swobody religijnej nie tylko dla chrześcijan, ale i dla żydów, mahometan ł pogan, oraz pełnych praw politycznych dla wszystkich bez względu na wyznawaną religię. Odmawiał też władzom państwowym prawa zmuszania obywateli do udziału w praktykach kościelnych. Z powodu swych poglądów zmuszony został (w 1635 r.) do opuszczenia kolonii. W 1636 r. nabył on od Indian niewielkie terytorium w zatoce Narraganset, gdzie założył osadę Providence, w której osiedlili się wychodźcy z Massachusetts prześladowani tam z powodu swych przekonań religijnych. Przysięgli oni posłuszeństwo ustawom uchwalanym przez większość, ale tylko w sprawach świeckich (civil things) sprawy religijne nie mogły być w ogóle przedmiotem ustawodawstwa.

Niebawem inna grupa wychodźców z Massachusetts założyła osadę Portsmouth (czyt. Portsmut) na zakupionej od Indian ziemi na pobliskiej wyspie Rhode Island (1638 r.).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]