Projekt konstytucji

Projekt konstytucji przewidywał utrzymanie jednoizbowego parlamentu, w którego skład wchodzić miało 400 posłów z Anglii i po 30 ze Szkocji i Irlandii, oraz quorum 60 posłów.

Projekt wprowadził zmiany, jeżeli chodzi o czynne oraz bierne prawo wyborcze. Podczas gdy „Instrument“ wprowadził w hrabstwach wysoki cenzus majątkowy, przyznając prawa wyborcze tym, ktprzy się mogli wykazać majątkiem nieruchomym lub ruchomym wartości co najmniej 200 funtów szterJingów, projekt przywracał stan poprzedni. Prawo wybierania w hrabstwach mieli posiadać ci, którzy byli właścicielami wolnych posiadłości (estate in freehold) przynoszących roczny dochód w wysokości co najmniej 40 szylingów. Miasta, miasteczka, uniwersytety miały zachować swe dotychczasowe ordynacje wyborcze (art. 32).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]