Projekt konstytucji

Prawo weta przysługiwać miało Lordowi Protektorowi w stosunku do projektu zmiany konstytucji (art. 2) oraz projektu ustawy nakładającej pod karą obowiązek wyznawania religii państwowej (art. 42).

Projekt konstytucji przewidywał rozszerzenie praw parlamentu. O wypowiedzeniu wojny decydować miał Lord Protektor wspólnie z parlamentem, a nie – jak dotychczas – wspólnie z Radą Stanu (art. 52). Jeżeli zawarcie pokoju następowało w czasie sesji parlamentu, to wymagało jego zgody (consent). W przerwie między sesjami zawarcie pokoju należało do Lorda Protektora i Rady Stanu, jednakże z obowiązkiem przestrzegania warunków ustalonych przez parlament (art. 53).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]