Projekt konstytucji

Prawo weta przysługiwać miało Lordowi Protektorowi w stosunku do projektu zmiany konstytucji (art. 2) oraz projektu ustawy nakładającej pod karą obowiązek wyznawania religii państwowej (art. 42).

Projekt konstytucji przewidywał rozszerzenie praw parlamentu. O wypowiedzeniu wojny decydować miał Lord Protektor wspólnie z parlamentem, a nie – jak dotychczas – wspólnie z Radą Stanu (art. 52). Jeżeli zawarcie pokoju następowało w czasie sesji parlamentu, to wymagało jego zgody (consent). W przerwie między sesjami zawarcie pokoju należało do Lorda Protektora i Rady Stanu, jednakże z obowiązkiem przestrzegania warunków ustalonych przez parlament (art. 53).

Leave a Reply