Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie pozwalała komunistycznej propagandzie twierdzić, że rząd w Warszawie jest już reprezentacją wszystkich Polaków. Mikołajczyk dodawał więc wiarygod-ności komunistom, nie ograniczając ich władzy. Sam Mikołajczyk jednak twier-dził, że należy podjąć działalność w kraju, choćby na warunkach podyktowanych przez komunistów.

-5 lipca 1945 r. rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych uznały Rząd Jedności, cofając swe prawno-międzynarodowe uznanie rządowi londyńskiemu. Polski rząd emigracyjny (na jego czele stał ówcześnie Tomasz Arciszewski) zaprotestował przeciw tej decyzji i kontynuował swą symboliczną misję aż do 1990 r.

Proces szesnastu. W marcu 1945 r. komuniści zaproponowali przywódcom obozu nie-podległościowego rozmowy na temat przyszłości kraju. Na umówione spotkanie pod War-szawą stawili się czołowi przedstawiciele państwa podziemnego: komendant Aralii Krajowej Leopold Okulicki („Niedźwiadek”), delegat rządu Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak i kilkunastu innych działaczy poszczególnych stronnictw politycznych. Zamiast kompetentnych partnerów do negocjacji zastali oficerów NKWD, którzy aresztowali przybyłych i samolotem wywieźli do Moskwy.

Leave a Reply