Problem niemiecki

Związek Sowiecki pragnął przejąć kontrolę nad całym Berlinem. W tym celu w 1948 r. Moskwa ogłosiła blokadę miasta. Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi nie mogli utrzymywać łączności ze swoimi strefami w mieście drogą lądową. So-wieci spodziewali się, że alianci zachodni będą musieli zrezygnować z kontrolowania części niemieckiej stolicy. Amerykanie utworzyli jednak most powietrzny: dostarczali zaopatrzenie drogą lotniczą. Dostarczali je nie tylko dla okupacyjnych garnizonów, ale także dla ludności miasta: żywność, paliwo, opał, lekarstwa itd. Pochłaniało to ogromne środki, ale Stany Zjednoczone stać było na taką formę konfrontacji. Aby blokada była skuteczna, Sowieci musieliby strzelać do amerykańskich samolotów, co parę minut startujących i lądujących na lotniskach w zachodniej części Berlina. Taka decyzja oznaczałaby wybuch wojny. Zresztą spodziewano się tego w każdej chwili. Jednak Stalin nie odważył się wydać rozkazu otwarcia ognia do amerykańskich transportowców. Po kilku miesiącach blokadę zniesiono. Obie strony zdecydowały się na pokojowe, choć zbrojne współistnienie.

Problem niemiecki. W 1949 r. proklamowano powstanie dwóch państw niemiec-kich: z zachodnich stref okupacyjnych powstała Republika Federalna Niemiec (RFN), a ze strefy sowieckiej Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). RFN w swej konstytucji zawarła zapis, że Rzesza Niemiecka formalnie istnieje w granicach z 1937 r. (z okresu przed aneksjami dokonanymi przez Hitlera), co oznaczało nieprzyjmowanie do wiadomości istnienia NRD i co gorsza – kwestionowanie granicy na Odrze i Nysie.

Europa od zjednoczenia Niemiec w 1871 r. miała do czynienia z „problemem niemieckim”. Najpieiw polegał on na dążeniu Niemiec do hegemonii nad Europą a od początku XX w. – nawet nad całym światem. Klęska w drugiej wojnie światowej ostatecznie pozbawiła Niemcy szans na dominację nad światem, ale za to otworzyła okres trudnej adaptacji Niemiec do pokojowego życia w nowych granicach, przy wyrzeczeniu się dawnej militarnej tradycji. Niemcy po 1949 r. musiały rozwiązać następujące problemy: dokonać odbudowy gospodarczej, wdrożyć (ponownie po nieudanej próbie z czasów Republiki Weimarskiej) ustrój demokratyczny, doprowadzić do zjednoczenia państwa i pogodzić się z granicą na Odrze i Nysie.

Leave a Reply