Próba Węgier

W 1964 r. Chruszczowa zastąpił Leonid Breżniew. Następne dwadzieścia lat było okresem stagnacji, gdy sowiecka Rosja, będąc militarnym i politycznym mocarstwem, wyczerpała swe siły rozwojowe i dojrzewała do upadku.

Rok 1956. W 1956 r. miało miejsce kilka istotnych wydarzeń, wpływających na dalsze dzieje w XX w.: a Destalinizacja w Związku Sowieckim (omówiona powyżej).

•Próba Węgier wystąpienia z Układu Warszawskiego. W październiku 1956 r. Imre Nagy, premier rządu węgierskiego, ośmielił się ogłosić Węgiy państwem neutralnym (a więc suwerennym wobec Moskwy) i dopuścić obok komunistów do współrządów inne partie. Wojska sowieckie zaatakowały Budapeszt. Promoskiew- scy komuniści utrzymali się przy władzy, Nagy został skazany na śmierć. W 1989 r. jego powtórny pogrzeb zamienił się w potężną demonstrację należącą do wydarzeń zapowiadających Jesień Ludów.

One Response to “Próba Węgier”

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]
chwilówki chwilówki