Próba Węgier

W 1964 r. Chruszczowa zastąpił Leonid Breżniew. Następne dwadzieścia lat było okresem stagnacji, gdy sowiecka Rosja, będąc militarnym i politycznym mocarstwem, wyczerpała swe siły rozwojowe i dojrzewała do upadku.

Rok 1956. W 1956 r. miało miejsce kilka istotnych wydarzeń, wpływających na dalsze dzieje w XX w.: a Destalinizacja w Związku Sowieckim (omówiona powyżej).

•Próba Węgier wystąpienia z Układu Warszawskiego. W październiku 1956 r. Imre Nagy, premier rządu węgierskiego, ośmielił się ogłosić Węgiy państwem neutralnym (a więc suwerennym wobec Moskwy) i dopuścić obok komunistów do współrządów inne partie. Wojska sowieckie zaatakowały Budapeszt. Promoskiew- scy komuniści utrzymali się przy władzy, Nagy został skazany na śmierć. W 1989 r. jego powtórny pogrzeb zamienił się w potężną demonstrację należącą do wydarzeń zapowiadających Jesień Ludów.

One Response to “Próba Węgier”

Leave a Reply