PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew nazwie zwycięstwo tego bloku oznaczało koniec demokracji w Polsce na ponad czterdzieści lat). Po przeciwnej stronie stanęło PSL.

Komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, że przegrają wolne wyboiy, dlatego odpowiednio je „przygotowali”. Dokonywano napadów na lokale PSL, aresztowano i mordowano ludzi związanych z tą partią. Trzeba było mieć sporo odwagi, by aktywnie działać w PSL i kandydować do sejmu z jej ramienia. W komisjach wyborczych zasiadali głównie ludzie związani z nowym reżimem. Wyborcy nieraz bali się głosować na PSL (strach przed represjami wobec mieszkańców tych miejscowości, gdzie komuniści poniosą klęskę).

UGRUPOWANIEBlok Stronnictw Demokra-tycznych – czyli PPR, PPS, SL, SDPolskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Wybory. Wyboty odbyły się w styczniu 1947 r. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 80% głosów padło na Blok Demokratyczny. Stalin mawiał: „Nieważne, kto jak głosuje, ważne, kto liczy głosy”. Zasadę tę zastosowano w praktyce. Z drugiej strony nie należy sądzić, że komuniści w ogóle nie mieli poparcia. Elektorat PPR tworzyli ludzie osiedleni na terenach poniemieckich, chłopi gospodarujący na ziemi otrzymanej w ramach reformy rolnej, robotnicy wierzący w efektywność społecznego zarządu nad przemysłem, ludzie związani z nową władzą, którzy bez wymiany elit politycznych byliby pozbawieni szans na życiową karierę, inteligenci zafascynowani awansem ludu. W uczciwych wyborach komuniści mogliby zdobyć nawet 30% głosów. Pragnęli jednak pozbyć się wszelkiej opozycji.

Leave a Reply