Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania irlandzkiego oraz katolicy, ponadto ci, którzy walczyli lub w inny sposób występowali przeciw parlamentowi, chyba że później stanęli po stronie parlamentu i Lorda Protektora, oraz ci, którzy od końca 1653 r. wzięli udział w spiskach i rewoltach przeciw Lordowi Protektorowi. Osobno zostały wymienione osoby, które były pozbawione praw wyborczych na terenie Szkocji. Osoby pozbawione praw wyborczych z powodu udziału w walkach przeciw parlamentowi lub w spiskach przeciw Lordowi Protektorowi utraciły raz na zawsze (for ever) prawo piastowania stanowisk urzędowych (art. 13).

Osoby pozbawione praw wyborczych, które wzięły udział w wyborach, podlegały karze grzywny w wysokości rocznego dochodu ze swych nieruchomości oraz utraty jednej trzeciej swego majątku ruchomego (art. 4).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]

Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dz[...]