Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) przesłuchanie pod przysięgą świadków obrony w taki sam sposób jak świadków oskarżenia.

Poza procesami o zdradę główną udział obrońcy w procesie nie był dopuszczalny. Stopniowo jednak zaczęto w praktyce tolerować występowanie obrońcy w procesach o zbrodnie, z tym jednak ograniczeniem, że nie wolno mu było wygłaszać przemówienia do Ławy przysięgłych. Dopiero w 1837 r. (6 & 7. Will. IV. c. 114) uznano ustawowo udział obrońców w procesie.

Leave a Reply