Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) przesłuchanie pod przysięgą świadków obrony w taki sam sposób jak świadków oskarżenia.

Poza procesami o zdradę główną udział obrońcy w procesie nie był dopuszczalny. Stopniowo jednak zaczęto w praktyce tolerować występowanie obrońcy w procesach o zbrodnie, z tym jednak ograniczeniem, że nie wolno mu było wygłaszać przemówienia do Ławy przysięgłych. Dopiero w 1837 r. (6 & 7. Will. IV. c. 114) uznano ustawowo udział obrońców w procesie.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]

Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dz[...]