POWSTANIE I ROZWÓJ KOLONII ANGIELSKICH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Początki osadnictwa angielskiego w Ameryce Północnej sięgają kdńca XVI w. Pierwsze próby utworzenia osad przedsięwziął Sir Humphrey Gilbert, któremu królowa Elżbieta nadała jako lenno ziemie z tamtej strony Atlantyku w promieniu 200 mil. Ale ani przedsięwzięta przez niego w 1578 r. próba założenia kolonii na wybrzeżu Ameryki, ani następna próba przedsięwzięta w 1583 r. nie miała powodzenią.Ja. Plany Sir Humphrey Gilberta próbował zrealizować jego przyrodni brat Sir Walter Raleigh (czyt.: Ralej) starał się on skolonizować wybrzeże atlantyckie, które ku czci Elżbiety, królowej-panny, nazwał „Virginia“. Wysłana przez niego do Ameryki w 1585 r. grupa 108 kolonistów zajęła wyspę Roanoke (w dzisiejszej Północnej Karolinie). Jednakże nie znalazłszy odpowiednich dla siebie warunków, już. w następnym roku powrócili do kraju, korzystając z przybicia do wyspy okrętów głównego angielskiego żeglarza Sir Francis Dra- ke‘a (czyt.: Drek). W 1587 r. wysłani zostali przez Raleigha za morze nowi koloniści (w liczbie 150, w tym 17 kobiet). Na skutek prowadzonej w tym czasie wojny Anglii z Hiszpanią .koloniści utracili wszelką łączność z macierzą. Kiedy w kilka lat później przypłynęły do wyspy okręty angielskie, nie znalazły żadnego z kolonistów. Zginęli oni przypuszczalnie po części na skutek chorób, po części w walce z Indianami.

Dopiero kolonie założone w Ameryce Północnej z początkiem XVII w. utrzymały się na stałe. W 1606 r. zorganizowała się, na wzór powstałej nieco wcześniej (31 grudnia 1600 r.) Kompanii Wschodnio-Indyjskiej, Kompania Wirgińska (Virginia Company), która postawiła sobie za zadanie skolonizowanie wschodnich wybrzeży Północnej Ameryki i zorganizowanie handlu między kolonią a metropolią. Kompania, której członkowie mieszkali po części w Londynie, a po części w Plymouth (czyt. Plimet), podzieliła się na dwie kompanie: londyńską (London Company) i plymouthską (Plymouth Company). Karta królewska z 10 (według no- wego stylu 20) kwietnia 1606 r. nadała Kompanii Wirgińskiej obszary położone między 34 a 45 równoleżnikiem północnej szerokości geograficznej, przy czym pierwszej ze wspomnianych kompanii przydzielała obszary na wybrzeżu atlantyckim położone między 34 a 38 równoleżnikiem (tj. od przylądka Fear do ujścia rzeki Potomac), drugiej zaś obszary położone ihiędzy 41 a 45 równoleżnikiem północnej szerokości geograficznej (tj. od rzeki Hudson do zatoki Fundy). Tery-torium leżące między 38 a 41 równoleżnikiem miało być do dyspozycji obu kompanii, z tym jednak zastrzeżeniem, że osady założone przez każdą z kompanii na tym terytorium musiały być oddalone od siebie o 100 mil (art. V i VI). Król zastrzegł dla siebie Jj/5 złota i srebra oraz llK miedzi znalezionych na ziemiach nadanych kompaniom na własność.

Leave a Reply