Postawa Anglii i Francji

Za tymi żądaniami szedł zasadniczy postulat, sformułowany jeszcze przez rząd Republiki Weimarskiej: przywrócenie między Polską a Niemcami granic sprzed 1914 r. Powszechnie znane były też wypowiedzi Hitlera o konieczności zdobycia przez Niemcy przestrzeni życiowej na Wschodzie oraz o rasowej niższości Słowian, nadających się tylko na niewolników niemieckich „nadludzi”. Polska nie miała więc innego wyjścia, jak stawić opór. W maju 1939 r. na forum sejmu polski minister spraw zagranicznych Józef Beck powiedział, że Polacy miłują pokój, ale nie znają pojęcia pokoju za wszelką cenę i będą bronić niepodległości oraz honoru.

Postawa Anglii i Francji. Choć we Francji gromko rozlegały się okrzyki: „Nie chcemy umierać za Gdańsk”, rząd francuski zdawał sobie sprawę, że nie o Gdańsk tu idzie. Tym bardziej rozumiano to w Londynie. Chamberlain sprzedał czeskie Sudety za dalszy pokój w Europie. Zajęcie reszty Czech przez Niemców i wysunięcie żądań wobec Polski przekonało Brytyjczyków, że z hitlerowcami nie można robić imperialnych interesów. Stąd zmiana postawy Anglii, wycofanie się z polityki „ułagadza- nia” (appeasementu) i zdecydowane poparcie dla Polski wyrażone już na przełomie marca i kwietnia oraz dopełnione formalnie zawarciem sojuszu 25 sierpnia 1939 r. Gwarancje brytyjskie automatycznie ożywiły sojusz polsko-francuski.

Problem sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Anglicy i Francuzi chcieli uzupełnić gwarancje dla Polski sojuszem ze Związkiem Sowieckim. Byłoby to odnowienie ententy tak dobrze sprawdzonej w 1914 r. Jednak w 1939 r. komunistyczna Rosja

Leave a Reply