Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rząd sowiecki uznaje polski rząd na wychodźstwie za jedyną legalną wła-dzę Rzeczypospolitej.

-3.Rząd sowiecki uznaje, że po wojnie powstanie niepodległe państwo polskie. 4.Dyskusja na temat wspólnej granicy zostaje odłożona do zakończenia wojny. 5.Obywatele polscy więzieni w Rosji zostaną uwolnieni.

-6.Wznowi działalność ambasada Rzeczypospolitej w Moskwie zostanie utworzona sieć polskich placówek mających nieść pomoc Polakom w Rosji. 7.W Związku Sowieckim powstanie armia polska.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dz[...]