Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rząd sowiecki uznaje polski rząd na wychodźstwie za jedyną legalną wła-dzę Rzeczypospolitej.

-3.Rząd sowiecki uznaje, że po wojnie powstanie niepodległe państwo polskie. 4.Dyskusja na temat wspólnej granicy zostaje odłożona do zakończenia wojny. 5.Obywatele polscy więzieni w Rosji zostaną uwolnieni.

-6.Wznowi działalność ambasada Rzeczypospolitej w Moskwie zostanie utworzona sieć polskich placówek mających nieść pomoc Polakom w Rosji. 7.W Związku Sowieckim powstanie armia polska.

Leave a Reply