Polska Walcząca

Rząd w Londynie. Rzeczpospolita istniała w czasie wojny na obczyźnie w sposób jawny i w okupowanym kraju w konspiracji (w podziemiu). Na obczyźnie, dokładnie w Londynie, rezydował prezydent i działał tam rząd.

Prezydentem Rzeczypospolitej był Władysław Raczkiewicz, jednak kontrola nad polskimi sprawami pozostawała w ręku premiera Władysława Sikorskiego. Sprawował on ponadto funkcję naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. W lipcu 1943 r. gen. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru. W szeregech polskiej emigracji nie znalazł się nikt o podobnym autorytecie, rozdzielono więc funkcje premiera i naczelnego wodza. Na czele rządu stanął działacz Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Wodzem naczelnym został dawny towarzysz Józefa Piłsudskiego Kazimierz Sosnkowski.

Polskie siły zbrojne. Na brytyjskich lotniskach stacjonowały polskie dywizjony lotnicze działające u bolcu RAF, w brytyjskich portach bazowały okręty polskiej floty współdziałającej z Royal Navy (z brytyjską Królewską Marynarką), na terenie Szkocji formował się Pierwszy Korpus Polski, w Palestynie stacjonował Dragi Korpus (czyli przybyła z Rosji armia Andersa połączona z Biygadą Strzelców Karpackich, sformowaną w Syrii i operującą w północnej Afiyce). W sumie na początku 1943 r. w polskich regularnych jednostkach wojskowych współdziałających z Brytyjczykami i uznających zwierzchnictwo polskiego rządu służyło ponad 100 tysięcy żołnierzy.

Leave a Reply