Polska w nowym kształcie

-1.Terytorium. Polska zyskała w 1945 r. terytorium nieco mniejsze w porównaniu do czasów przedwojennych. Terytorium to nawiązywało kształtem do Polski piastowskiej. Na wschodzie „linię ryską” zastąpiła „linia Curzona”. Na północy granica biegła wybrzeżem Bałtyku. Dołączono także do Polski południową część Prus Wschodnich, czyli Warmię i Mażmy (część północna przypadła Rosji Obwód Kaliningradzki). Na południu granica biegła szczytami Kaipat i Sudetów. Na zachodzie granicę polsko-niemiecką stanowiła „linia Odiy i Nysy”, najbardziej wyraźny skutek drugiej wojny światowej na politycznej mapie Europy.

Warto przypomnieć, że Śląsk z Wrocławiem odpadł od Polski ok. 1340 r. (za czasów Kazimierza Wielkiego), dołączona została za to Ruś Halicka ze Lwowem. Po sześciuset latach ponownie straciliśmy Lwów, a wróciliśmy do Wrocławia. Była to zmiana tak gwałtowna, że trudna do akceptacji. Tomasz Arciszewski, ówczesny premier rządu emigracyjnego, głosił, że nie chce dla Polski Wrocławia ani Szczecina. Dlaczego tak twierdził, widząc, że Polska nieodwołalnie traci wschodnie kresy? Zapewne obawiał się, że Niemcy będą dążyć do odzyskania utraconych terytoriów, co spowoduje wieczyste uzależnienie Polski od Rosji, jedynego gwaranta nowej zachodniej granicy.

Czy nowe terytorium było bardziej korzystne od posiadanego przez Drugą Rzeczpospolitą? Obszar między Bugiem a Odrą, Bałtykiem a Karpatami jest bardziej zwarty, lepiej rozwinięty ekonomicznie od posiadanego przed 1939 r. Co najważniejsze, na terytorium tym zamieszkiwali prawie wyłącznie Polacy.

Leave a Reply