Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy

-dekartelizacja, czyli podział wielkich przedsiębiorstw, które wspierały mili-tarny wysiłek Trzeciej Rzeszy (postulat niezrealizowany). 2.Wszystkie państwa świata miały nadal współpracować w celu utrzymania pokoju na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

-3.Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy pozostały w strefie wpły-wów Związku Sowieckiego. Stalin obiecał jednak przeprowadzenie w tych krajach wolnych wyborów i dopuszczenie innych sił politycznych poza komunistami do swobodnego działania (obietnica zrealizowana w 1989 r.).

-4.Wschodnią granicą Polski ma być linia Curzona. Polska ma otrzymać znaczne nabytki kosztem Niemiec nad Odrą i Bałtykiem. Ludność niemiecka ma być z przekazanych Polsce obszarów wysiedlona (zresztąw większości już uciekła przed nadciągającą armią sowiecką).

Leave a Reply