Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy

-dekartelizacja, czyli podział wielkich przedsiębiorstw, które wspierały mili-tarny wysiłek Trzeciej Rzeszy (postulat niezrealizowany). 2.Wszystkie państwa świata miały nadal współpracować w celu utrzymania pokoju na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

-3.Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy pozostały w strefie wpły-wów Związku Sowieckiego. Stalin obiecał jednak przeprowadzenie w tych krajach wolnych wyborów i dopuszczenie innych sił politycznych poza komunistami do swobodnego działania (obietnica zrealizowana w 1989 r.).

-4.Wschodnią granicą Polski ma być linia Curzona. Polska ma otrzymać znaczne nabytki kosztem Niemiec nad Odrą i Bałtykiem. Ludność niemiecka ma być z przekazanych Polsce obszarów wysiedlona (zresztąw większości już uciekła przed nadciągającą armią sowiecką).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]