Pokorna petycja i rada”203

„Pokorna petycja i rada”203 wprowadziła zamiast wyboru Lorda Protektora dziedziczność tej godności, przy czym urzędujący Lord Protektor uzyskał prawo mianowania swego następcy.200

Drugą ważną zmianą wprowadzoną przez „Pokorną petycję i radę” było przywrócenie Izby wyższej pod nazwą „Drugiej Izby“ („The Other House, czyt. Ather Haus), złożonej z członków powołanych przez Lorda Protektora.

Leave a Reply