Pokorna petycja i rada”203

„Pokorna petycja i rada”203 wprowadziła zamiast wyboru Lorda Protektora dziedziczność tej godności, przy czym urzędujący Lord Protektor uzyskał prawo mianowania swego następcy.200

Drugą ważną zmianą wprowadzoną przez „Pokorną petycję i radę” było przywrócenie Izby wyższej pod nazwą „Drugiej Izby“ („The Other House, czyt. Ather Haus), złożonej z członków powołanych przez Lorda Protektora.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]