Pokojowe współistnienie

W 1969 r. kanclerzem RFN został Willy Brandt, lctóiy uznał NRD i w grudniu 1970 r. podpisał z Polską układ akceptujący granicę na Odrze i Nysie. Układ ten został ratyfikowany przez NRD dopiero w 1973 r.

Pokojowe współistnienie. Od starożytności wojnę uważano jedynie za inną metodę uprawiania polityki. Z chwilą wynalezienia broni atomowej wojna mogła być już tylko metodą popełnienia samobójstwa. Po kryzysie kubańskim w 1962 r. prawda ta przeniknęła do świadomości polityków, co zaowocowało unikaniem konfliktów, grożących globalną konfrontacją militarną. Oba systemy walczyły z sobą nadal (Wietnam, Bliski Wschód, Afganistan, konflikt Indii z Pakistanem, wojny domowe w licznych państwach afiykańskich, popieranie i obalanie kolejnych reżimów w państwach Ameryki Łacińskiej), ale raczej rękami swoich sojuszników uzbrajanych odpowiednio przez Stany Zjednoczone lub Związek Sowiecki. Z wyjątkiem bezpośredniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Wietnamie i później Związku Sowieckiego w Afganistanie oba mocarstwa nie podejmowały działań przy użyciu własnych sił zbrojnych. W Waszyngtonie i Moskwie coraz więcej mówiono o rozbrojeniu. W dziejach świata już wielkokrotnie planowano powszechne rozbrojenie, co zawsze kończyło się nową wojną. Tym razem skończyło się tylko na wyścigu zbrojeń, który pochłaniał ogromne środki, ale też dawał ludziom zatrudnienie i owocował rozwojem techniki (elektronika, komputery, loty kosmiczne z lądowaniem na Księżycu w 1969 r.).

KBWE. W 1973 r. zaczęła obrady Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). Brały w niej udział wszystkie państwa Europy (prócz Albanii) oraz Stany Zjednoczone i Kanada związane z Europą w ramach struktur euroatlan- tyckich (NATO). W 1975 r. podpisano w Helsinkach akt końcowy konferencji.

Leave a Reply