Pojałtański świat

Pojałtański świat był pełen konfliktów (wojna w Korei, w Wietnamie, Bliski Wschód). Były to jednak konflikty ograniczone i niezagrażające pokojowi powszechnemu (choć tragiczne dla bezpośrednio zainteresowanych).

Polakom system jałtański kojarzy się źle, gdyż oznaczał dla Polski zależność od Związku Sowieckiego (a wraz z nią niedemokratyczny ustrój polityczny i nie-efektywny system gospodarczy). Jednak system jałtański to także długi okres stabilizacji, któiy pozwolił Polsce „wróść w mapę Europy” w niekwestionowanych granicach. Takiego czasu Druga Rzeczpospolita miała zdecydowanie za mało.

S Organizacja Narodów Zjednoczonych. W świecie powojennym państwa antyfaszy-stowskiej koalicji miały nadal zgodnie współpracować (od 1942 r. państwa te określano mia-nem Narodów Zjednoczonych). W Jałcie postanowiono powołać organizację zrzeszającą sygnatariuszy Karty Atlantyckiej. Dokonano tego w kwietniu 1945 r. na konferencji w San Francisco, powołując Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]