Po śmierci Olivera Cromwella

Nowego parlamentu więcej nie zwołał. Zmarł w kilka miesięcy później (we wrześniu 1658 r.). Już u schyłku życia Cromwella zaznaczyło się niezadowolenie w kraju. Dyktatura Cromwella się przeżyła. Nie była ona potrzebna zwycięskim klasom, nie popierały jej masy ludowe zawiedzione w swych nadziejach, zwalczali ją – z różnych zresztą powodów – i republikanie, i roj aliści. Coraz wyraźniej zarysowywało się dążenie do przywrócenia monarchii.

Po śmierci Olivera Cromwella Lordem Protektorem został wyznaczony przez mego na następcę jego najstarszy syn Ryszard Cromwell. Jednakże rządy jego trwały krótko (od 3 września 1658 r. do 25 maja 1659 r.). Faktyczny ster rządów ujęli w swe ręce wyżsi oficerowie. Zaczęto przywracać niektóre instytucje sprzed wojny domowej. Dotyczyło to przede wszystkim zasad prawa wyborczego.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]