Po restauracji monarchii w Anglii

Po restauracji monarchii w Anglii obawiano się w kolonii, że nadana przez parlament w okresie rewolucji karta nie będzie respektowana przez króla. Dlatego też już w 1661 r. wszczęto starania o uzyskanie karty królewskiej. Dnia

– 8 (18) stycznia 1663 r. Karol II wydał kartę dla kolonii Rhode Island i Provi- dence.3a Pozostała ona w mocy, z niewielkimi zmianami, już po utworzeniu Stanów Zjednoczonych – do 1842 r.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]