Po restauracji monarchii w Anglii

Po restauracji monarchii w Anglii obawiano się w kolonii, że nadana przez parlament w okresie rewolucji karta nie będzie respektowana przez króla. Dlatego też już w 1661 r. wszczęto starania o uzyskanie karty królewskiej. Dnia

– 8 (18) stycznia 1663 r. Karol II wydał kartę dla kolonii Rhode Island i Provi- dence.3a Pozostała ona w mocy, z niewielkimi zmianami, już po utworzeniu Stanów Zjednoczonych – do 1842 r.

Leave a Reply