Po hitlerowskiej napaści

Po hitlerowskiej napaści Stalin chyba zrozumiał, że rozbiór Rzeczypospolitej i oddanie ziem aż po Bug Niemcom było sprzeczne z rosyjską racją stanu. Przypomniał sobie politykę cara Piotra I, który jeszcze na początku XVIII w. uznał, że dla Rosji najkorzystniejsze jest utrzymywanie Polski pod rosyjskim protektoratem. Póki armia sowiecka ponosiła klęski, Stalin uznawał legalny polski rząd i nie mówił głośno o zamiarze uczynienia z powojennej Polski wasala Moskwy.

Armia Andersa. Na mocy układu Sikorski-Majski z Polaków znajdujących się na terenie Rosji miała zostać utworzona armia polska. Polacy wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego taktowani jako obywatele sowieccy drugiej kategorii lub też jako obywatele państwa, które nie istnieje, nagle dowiedzieli się, że mogą służyć pod biało-czerwonym sztandarem i nie podlegać władzy Stalina!

Od razu pojawił się spór o interpretację układu w sprawie obywatelstwa. Kto bowiem miał prawo wstępować do polskiej armii: czy tylko rodowici Polacy, czy też wszyscy obywatele przedwrześniowej Rzeczypospolitej? Stalin twierdził, że Ukraińcy, Białorusini i Żydzi z kresów to już nieodwołalnie obywatele sowieccy. Żydzi władający polskim językiem podawali się za Polaków i byli przyjmowani do polskiej armii. Za Polaków podawali się nieraz także Ukraińcy, nawet tacy, którzy niedyś walczyli z polską władzą, uważając się w Polsce za uciśnionych. Dopiero „wyzwoleni” przez Stalina dowiedzieli się, na czym polega prawdziwy ucisk.

Leave a Reply