Plan sześcioletni

W 1947 r. PSL zeszło ze sceny, w 1948 r. zbrojne podziemie złożyło broń albo zostało rozbite. Nikt już nie kwestionował pozycji komunistów, a terror jeszcze się nasilił. Nie był już podyktowany chęcią zdobycia władzy. Wynikał z dążenia do zastraszenia społeczeństwa i do wyniszczenia niekomunistycznej elity narodu. Terror uzasadniał także ogromną rolę UB. Organa bezpieczeństwa wewnętrznego (jak się oględnie określa policję polityczną), gdy już braknie prawdziwych opozycjonistów, kreują fikcyjnych wrogów. Niewinne ofiary poddane nieludzkim metodom śledztwa same przypisywały sobie antyrządowe spiski, sabotaż i działaność szpiegowską na rzecz imperialistów.

Plan sześcioletni. Komuniści twierdzili (w tym przypadku zgodnie z prawdą), że przedwojenna Polska była krajem gospodarczo zacofanym i chcieli dokonać szybkiego uprzemysłowienia. W latach 1950-1955 zbudowano wiele fabryk, hut i kopalń. Dokonano także elektryfikacji wsi, w znacznej mierze odbudowano Warszawę, podjęto masową akcję edukacyjną w celu likwidacji analfabetyzmu.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych zmieniła oblicze Polski: nowa inteligen-cja w większości pochodziła z warstw robotniczych i chłopskich, w miastach po-wstały ogromne „blokowiska”, w krajobrazie pojawiły się liczne dymiące kominy, które podziwiano jako symbol nowoczesności. Zmiany te miały złe i dobre strony. Poziom szkół i inteligencji obniżył się, ale za to edukacja przestała być elitarna. Cywilizacja przemysłowa i książka dotarły na wieś, do małych miasteczek i dzielnic robotniczych. Jednak książki byty cenzurowane, a wyroby polskich fabryk niskiej jakości. Zakłady przemysłowe z tamtego okresu są dziś z reguły nierentowne, a blokowiska długo jeszcze będą szpecić polski kraj obraz.

Leave a Reply