Plan „Burza”

Plan „Burza” skończył się niepowodzeniem. Z reguły następnego dnia po ujawnieniu struktur podziemnego państwa polskiego agenci NKWD aresztowali reprezentantów Delegatury i oficerów AK. Szeregowych żołnierzy AK rozbrajano i zmuszano do wstąpienia do berlingowskiej armii. Plan „Burza” pokazał jednak, że komuniści nie brali w zarząd „ziemi niczyjej”. Polacy, którzy pragnęli odbudo-wania niepodległej Rzeczypospolitej, byli przygotowani do natychmiastowej re-konstrukcji aparatu państwowego. PKWN obejmował władzę tylko z woli Stalina.

Decyzja o wybuchu powstania. W ostatnich dniach lipca 1944 r. zdawało się, że Trzecia Rzesza jest na progu ostatecznej klęski. Armia niemiecka wciąż się cofała, dokonano zamachu na Hitlera. Komuniści otwarcie głosili, że nie uznają rządu RP na wychodźstwie. Należało dokonać demonstracji zbrojnej, pokazać siłę AK i przywiązanie społeczeństwa do legalnych władz. W tym celu najlepiej byłoby wygnać Niemców z Warszawy i ujawnić Delegaturę, a nawet sprowadzić drogą lotniczą rząd z Londynu i w ten sposób wyprzedzić PKWN w wyścigu do stolicy.

Komendant AK, generał Tadeusz „Bór” Komorowski, musiał jednak brać pod uwagę także argumenty przemawiające przeciw powstaniu. Jeżeli po zwycięskim powstaniu Stalin nie uzna legalnego rządu Rzeczypospolitej, to po cóż szafować życiem źle uzbrojonych żołnierzy AK? Również nie było pewności, że Niemcy pozwolą sobie wyrwać kontrolę nad polską stolicą, kluczowym punktem na linii Wisły, będącej ostatnią poważną przeszkodą przed granicami Niemiec. Zwolennicy powstania odpowiadali na te wątpliwości, że bez powstania komuniści stwierdzą, iż AK nie chciała walczyć z Niemcami.

Leave a Reply