Pieiwsze lata rządów Gomułki

Pieiwsze lata rządów Gomułki po 1956 r. były okresem szczytowej popularności komunizmu w Polsce. Wielu ludzi sądziło, że nawet jeśli komuniści sprawują rządy wbrew woli narodu, to jednak będą tę wolę choć częściowo respektować. W Polsce panowała bieda i stagnacja ekonomiczna (w porównaniu do „cudu gospodarczego” w Europie Zachodniej). Jednak wszyscy mieli pracę i minimum środków do życia. Apatyczne społeczeństwo wegetowało, ciesząc się „małą stabilizacją”.

Ożywienie nastąpiło w 1966 r. Dla komunistów ten jubileuszowy rok oznaczał tysiąclecie państwa polskiego, dla Kościoła tysiąclecie chiystianizacji Polski. Or-

ganizowano obchody partyjno-rządowe i kościelne. Na uroczystości celebrowane przez państwowych dostojników przychodziły tysiące ludzi, na msze odprawiane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego ściągały setki tysięcy uczestników. To głosowanie nogami pokazało spadek autorytetu komunistów i ośmieliło inne środowiska do podjęcia opozycyjnych działań. Gomułka z epoki obchodów milenijnych był już cieniem bohatera narodowego z pamiętnego „października”.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]