Pieiwsze lata rządów Gomułki

Pieiwsze lata rządów Gomułki po 1956 r. były okresem szczytowej popularności komunizmu w Polsce. Wielu ludzi sądziło, że nawet jeśli komuniści sprawują rządy wbrew woli narodu, to jednak będą tę wolę choć częściowo respektować. W Polsce panowała bieda i stagnacja ekonomiczna (w porównaniu do „cudu gospodarczego” w Europie Zachodniej). Jednak wszyscy mieli pracę i minimum środków do życia. Apatyczne społeczeństwo wegetowało, ciesząc się „małą stabilizacją”.

Ożywienie nastąpiło w 1966 r. Dla komunistów ten jubileuszowy rok oznaczał tysiąclecie państwa polskiego, dla Kościoła tysiąclecie chiystianizacji Polski. Or-

ganizowano obchody partyjno-rządowe i kościelne. Na uroczystości celebrowane przez państwowych dostojników przychodziły tysiące ludzi, na msze odprawiane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego ściągały setki tysięcy uczestników. To głosowanie nogami pokazało spadek autorytetu komunistów i ośmieliło inne środowiska do podjęcia opozycyjnych działań. Gomułka z epoki obchodów milenijnych był już cieniem bohatera narodowego z pamiętnego „października”.

Leave a Reply