Pennsylvania7115

Próbę stworzenia siedziby dla prześladowanych w Europie i w koloniach amerykańskich kwakrów podjęła – jak o tym była -mowa – grupa kwakrów, do której należał też William Penn. Niebawem podjął się on zrealizowania własnego planu utworzenia takiej siedziby dla kwakrów w Ameryce. Skorzystał on z tego, że Karol II winien był mu 16 000 Ł., które pożyczył kiedyś u ojca Williama Penna, admirała Penna. Gotów zrzec się zwrotu długu w gotówce, zażądał on w zamian nadania mu ziemi w Ameryce na obszarze na zachód od rzeki Delaware aż do północnej granicy kolonii Maryland. Król wyraził na to zgodę. Ponadto udało się Pennowi zakupić od księcia Yorku obszar dawnej Nowej Szwecji.

Wydana przez Karola II dla Penna 4 (14) marca 1680/1 r. karta obok ustalenia granic nadanego mu obszaru zawierała ogólne ramy przyszłego ustroju kolonii, której król ku uczczeniu zasług admirała Penna nadał nazwę Pennsylvania stanowili zesłani do kolonii przestępcy,1“6 którzy byli skazani z zasady przez sądy angielskie na karę śmierci, a następnie karę śmierci zmieniono im na zesłanie do kolonii. Ponieważ ówczesne angielskie prawo karne przewidywało karę śmierci za około 300 przestępstw, między innymi nawet za drobne kradzieże, sądy często korzystały z tego środka złagodzenia kary. Tu sprzedawano ich plantatorom na szer’eg lat (7, 14), rzadziej na okres dożywotni. W ciągu pół wieku przed wybuchem rewolucji zesłano do kolonii w Ameryce około 40 tysięcy osób (najwięcej do kolonii Maryland).

Leave a Reply