Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa ich dotyczyły zwalczania buntów i powstań, utrzymywania bezpieczeństwa na drogach, sprawowania kontroli nad zgromadzeniami, niedopuszczania do odbywania się wyścigów konnych i walk kogucich, na których gromadziło się więcej osób i które były okazją do rozpoczęcia rewolt, wspomagania sędziów pokoju oraz duchownych w zwalczaniu pijaństwa i bluźnierstwa, udzielania pomocy urzędnikom ściągającym grzywny od rojalistów, kontroli nad przybywającymi z zagranicy oraz nad przestrzeganiem zakazu wyszynku’ piwa i win w domach położonych poza obrębem miast itd.

Koszty utrzymania nowych organów przeniesiono głównie na rojalistów, na których nałożony został 10 procentowy podatek dochodowy (Income-tax of Ten per-cent) bez względu na to, czy brali udział w ostatnich spiskach rojalistycz- nych czy nie. Wielu spośród uczestników rojalistycznyc.h spisków zesłano jako niewolników na wyspę Barbados (położoną na Morzu Karaibskim).

Leave a Reply