Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa ich dotyczyły zwalczania buntów i powstań, utrzymywania bezpieczeństwa na drogach, sprawowania kontroli nad zgromadzeniami, niedopuszczania do odbywania się wyścigów konnych i walk kogucich, na których gromadziło się więcej osób i które były okazją do rozpoczęcia rewolt, wspomagania sędziów pokoju oraz duchownych w zwalczaniu pijaństwa i bluźnierstwa, udzielania pomocy urzędnikom ściągającym grzywny od rojalistów, kontroli nad przybywającymi z zagranicy oraz nad przestrzeganiem zakazu wyszynku’ piwa i win w domach położonych poza obrębem miast itd.

Koszty utrzymania nowych organów przeniesiono głównie na rojalistów, na których nałożony został 10 procentowy podatek dochodowy (Income-tax of Ten per-cent) bez względu na to, czy brali udział w ostatnich spiskach rojalistycz- nych czy nie. Wielu spośród uczestników rojalistycznyc.h spisków zesłano jako niewolników na wyspę Barbados (położoną na Morzu Karaibskim).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]