Pełnia władzy dla komunistów

Pełnia władzy dla komunistów. W dniu wyborów Krajowa Rada Narodowa roz-wiązała się. W lutym 1947 r. nowy sejm uchwalił tymczasową konstytucję. Czyniła ona z Rzeczypospolitej Polskiej republikę parlamentarno-gabinetową z prezydentem na czele. W praktyce przepisy konstytucyjne nie miały większego znaczenia, gdyż ster rządów pozostawał w rękach najbardziej wpływowych członków Komitetu Centralnego PPR nadzorowanych przez sowieckich „doradców”.

Prezydentem wybrano Bolesława Bieruta. Rozwiązano też Rząd Jedności Narodowej. Powstał nowy rząd, w pełni obsadzony przez nominatów PPR, z posłusznym socjalistą Józefem Cyrankiewiczem na czele. Cyrankiewicz był premierem polskiego rządu przez następne dwadzieścia trzy lata (choć z krótką przerwą).

Stanisław Mikołajczyk wkrótce zbiegł z kraj u przy pomocy ambasady Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna propaganda piętnowała go za ucieczkę do „ame-

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]