Pełne prawa polityczne

Podczas gdy inne kompanie, mające swe siedziby w metropolii, interesowały się głównie sprawami handlowymi i ciągnięciem zysków z kolonii, a w małym tylko stopniu zajmowały się sprawami wewnętrznych urządzeń kolonii, Kompania Massachusetts, przeniósłszy swą siedzibę do kolonii, przede wszystkim poświęcała uwagę jej ustrojowi, który oprzeć chciała na zasadach głoszonych przez doktrynę purytańską. Kompania Massachusetts zatraciła rychło charakter kompanii handlowej.

Pełne prawa polityczne otrzymali wszyscy pełnoletni mężczyźni przyjęci do gminy. Jednakże niebawem niektóre prawa, jak np. piastowania stanowisk w zarządzie kolonii, sprawowania funkcji sędziego przysięgłego, zastrzeżone zostały wyłącznie purytanom. Również czynne prawo wyborcze do Ogólnego Zgromadzenia ograniczone zostało jedynie do obywateli, członków purytańskich gmin kościelnych. W latach 1664-1684 prawo to przyznano tylko tym, którzy mogli wykazać się zaświadczeniem wydanym przez duchownego purytańskiego, stwierdzającym ich prawowierność.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]