Papież W 1978

Papież. W 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem (przybrał imię Jan Paweł II). Już to nie cieszyło komunistów, ale prawdziwą klęską dla władz PRL okazał się dopiero przyjazd papieża do kraju w czerwcu 1979 r. Pielgrzymka papieska do ojczyzny miała ogromny wymiar religijny i moralny. Nieprzebrane tłumy zbierające się na mszach celebrowanych przez papieża i na trasach jego przejazdu uwidaczniały siłę polskiego narodu w razie solidarnego wystąpienia.

Naród wystąpił przeciw niechcianej władzy w rok później. W sierpniu 1980 r. powstała „Solidarność”, co było początldem nowej epoki w dziejach Polski i całej środkowej i wschodniej Europy.

Leave a Reply