Papież W 1978

Papież. W 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem (przybrał imię Jan Paweł II). Już to nie cieszyło komunistów, ale prawdziwą klęską dla władz PRL okazał się dopiero przyjazd papieża do kraju w czerwcu 1979 r. Pielgrzymka papieska do ojczyzny miała ogromny wymiar religijny i moralny. Nieprzebrane tłumy zbierające się na mszach celebrowanych przez papieża i na trasach jego przejazdu uwidaczniały siłę polskiego narodu w razie solidarnego wystąpienia.

Naród wystąpił przeciw niechcianej władzy w rok później. W sierpniu 1980 r. powstała „Solidarność”, co było początldem nowej epoki w dziejach Polski i całej środkowej i wschodniej Europy.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]