Państwa socjalistyczne

-Państwa socjalistyczne (tzn. komunistyczne): Związek Sowiecki i państwa od niego uzależnione, w tym Polska ewentualnie także Chiny -Państwa „trzeciego świata”: państwa postkolonialne w Azji i Afiyce oraz kraje Ameryki Łacińskiej.

Ocena systemu jałtańskiego. Czas obowiązywania systemu jałtańskiego (1945- -1989) to epoka dynamicznego rozwoju gospodarczego świata. Niestety, kraje onieefektywnym, socjalistycznym systemie gospodarczym uczestniczyły w tym postępie w bardzo ograniczonym stopniu.

System jałtański był stabilny (tym różnił się od systemu wersalskiego). W czasach powersalskich osłabione po pierwszej wojnie światowej Niemcy szybko wymknęły się spod kontroli Anglii i Francji, a Rosja i Stany Zjednoczone temu nie przeciwdziałały, gdyż zajmowały się swoimi sprawami (amerykański izolacjonizm, w Rosji „budowa komunizmu”). W czasach pojałtańskich właśnie te dwie, wcześniej bierne potęgi, przejęły odpowiedzialność za porządek na świecie i przez pół wieku dobrze spełniały funkcję „światowego żandarma”. Należy jednak pamiętać, że Waszyngton i Moskwa strzegły porządku w swych strefach wpływów zupełnie różnymi metodami i z różnymi skutkami dla społeczno-gospodarczego rozwoju na podległych sobie obszarach.

Leave a Reply