Państwa socjalistyczne

-Państwa socjalistyczne (tzn. komunistyczne): Związek Sowiecki i państwa od niego uzależnione, w tym Polska ewentualnie także Chiny -Państwa „trzeciego świata”: państwa postkolonialne w Azji i Afiyce oraz kraje Ameryki Łacińskiej.

Ocena systemu jałtańskiego. Czas obowiązywania systemu jałtańskiego (1945- -1989) to epoka dynamicznego rozwoju gospodarczego świata. Niestety, kraje onieefektywnym, socjalistycznym systemie gospodarczym uczestniczyły w tym postępie w bardzo ograniczonym stopniu.

System jałtański był stabilny (tym różnił się od systemu wersalskiego). W czasach powersalskich osłabione po pierwszej wojnie światowej Niemcy szybko wymknęły się spod kontroli Anglii i Francji, a Rosja i Stany Zjednoczone temu nie przeciwdziałały, gdyż zajmowały się swoimi sprawami (amerykański izolacjonizm, w Rosji „budowa komunizmu”). W czasach pojałtańskich właśnie te dwie, wcześniej bierne potęgi, przejęły odpowiedzialność za porządek na świecie i przez pół wieku dobrze spełniały funkcję „światowego żandarma”. Należy jednak pamiętać, że Waszyngton i Moskwa strzegły porządku w swych strefach wpływów zupełnie różnymi metodami i z różnymi skutkami dla społeczno-gospodarczego rozwoju na podległych sobie obszarach.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]