Pakt Ribbentrop-Mołotow

i„burżuazyjne” mocarstwa Zachodu nie ufały sobie. W Paryżu i Londynie nie mniej bano się Stalina niż Hitlera. Na dodatek Rosja i Niemcy oddzielone były przez terytorium Rzeczypospolitej. Aby armia sowiecka mogła zagrozić Trzeciej Rzeszy, musiałaby przejść przez obszar Polski. Z tego powodu udział Polski w ewentualnym anglo-francusko-sowieckim sojuszu był niezbędny. Rząd Rzeczypospolitej na taki układ jednak zgodzić się nie chciał, gdyż doprowadziłby on do utraty kresów wschodnich i przejęcia władzy w Polsce przez komunistów.

Pakt Ribbentrop-Mołotow. W lecie 1939 r. w Moskwie górę wzięła opcja w poli-tyce zagranicznej obliczona na porozumienie się z Trzecią Rzeszą. Wprawdzie Hitler wciąż mówił o zwalczaniu komunizmu i potrzebie zdobycia przez Niemcy przestrzeni życiowej na Wschodzie (co zapowiadało przyszłą wojnę z Rosją), ale też dążył do zniszczenia powersalskiej Europy, a w tym dziele Sowieci byli nie-zastąpionym sojusznikiem. W końcu Stalin doszedł do wniosku, że wszystkie antykomunistyczne wypowiedzi Hitlera odnosiły się do komunistów w samych Niemczech, i postanowił zawrzeć z Trzecią Rzeszą sojusz. Hitler także obserwował sprzeczności między Anglią, Francją i Polską a Związkiem Sowieckim i dostrzegał w nich szansę choćby czasowego zaprzyjaźnienia się z Rosją.

-23 sierpnia 1939 r. minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim Ribbentrop udał się do Moskwy, gdzie zawarł z ministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesławem Mołotowem układ o nieagresji. Obie układające się strony gwarantowały sobie, że się wzajemnie nie zaatakują. Jakże jednak hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja miałyby się zaatakować, nie mając wspólnej granicy?

Leave a Reply