Ostatnie miesiące pokoju

Konferencja w Monachium. Przyłączenie Austrii do Rzeszy także pozostawało w sprzeczności z traktatem wersalskim, ale w końcu wydawało się logicznym do-pełnieniem rozpadu Austro-Węgier. Było to w dużej mierze dobrowolne zjedno-czenie. Hitler jednak nie zamierzał na tym poprzestać. Przypomniał, że na terenie Czech mieszka wielu Niemców (głównie na obszarze Sudetów). Niemcy sudeccy, obywatele demokratycznej Czechosłowacji, w większości nie garnęli się do faszystowskiej Rzeszy, ale hitlerowska propaganda głosiła, że Niemcy w Czechach cierpią prześladowania. Hitler czuł się w obowiązku przyjść rodakom z pomocą. Jesie- nią 1938 r. zażądał od Czechosłowacji oddania pogranicznych terytoriów.

Czechosłowacja, ufna w sojusz z Francją postawiła w stan gotowości swą dobrze wyposażoną armię i szykowała się do obrony. Niestety, Anglia nie zamierzała wikłać się w konflikt z Niemcami, co skłoniło Francję do wycofania się z traktatowych zobowiązań. Dykator Włoch, Benito Mussolini, wtedy już sojusznik Hitlera, zapragnął spełnić rolę mediatora i zaproponował międzynarodową konferencję w sprawie Sudetów. Zwołano jądo Monachium (29 września). Przybyli: wódz Trzeciej Rzeszy Adolf Hitler, premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, premier Francji Edward Daladier oraz Benito Mussolini. Warunki ustalali Hitler z Chamberlainem. Delegacja Czechosłowacji czekała na decyzje.

-30 września 1938 r. uzgodniono, że Czesi mają Niemcom oddać sporne tereny. W zamian Hitler zobowiązał się nie kwestionować suwerenności reszty Czechosłowacji. Rząd w Pradze przyjął te ustalenia. Walka z Rzeszą równałaby się samobójstwu (po włączeniu Austrii do Rzeszy Czechy były przez Niemcy okrążone, wielu Słowaków pragnęło oddzielenia od Czech i sympatyzowało z Niemcami, mocarstwa zachodnie odmówiły pomocy).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]