Osoby, które nie miały biernego prawa wyborczego

Osoby, które nie miały biernego prawa wyborczego, a mimo to dały się wybrać do parlamentu, miały podlegać karze grzywny 1000 funtów szterlingów i być osadzone w więzieniu do czasu uiszczenia tej sumy.

Powołanie przez Lorda Protektora nowych członków na opróżnione miejsca w Drugiej Izbie nie miało wymagać niczyjej zgody. Postanowienie „Pokornej petycji i rady“ dotyczące powołania pierwszego składu wspomnianej Izby zostało zmodyfikowane w ten sposób, że odpadł warunek zatwierdzenia tego składu przez Izbę Gmin.

Leave a Reply