Osoby, które nie miały biernego prawa wyborczego

Osoby, które nie miały biernego prawa wyborczego, a mimo to dały się wybrać do parlamentu, miały podlegać karze grzywny 1000 funtów szterlingów i być osadzone w więzieniu do czasu uiszczenia tej sumy.

Powołanie przez Lorda Protektora nowych członków na opróżnione miejsca w Drugiej Izbie nie miało wymagać niczyjej zgody. Postanowienie „Pokornej petycji i rady“ dotyczące powołania pierwszego składu wspomnianej Izby zostało zmodyfikowane w ten sposób, że odpadł warunek zatwierdzenia tego składu przez Izbę Gmin.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]